dinsdag 4 december 2007

André Delcart - Winterfeesten en Gebak. Mythen, folklore en tradities

De energie en de passie waarmee gastronomische amateurgeschiedschrijvers, volkskundigen en folkloristen zoals André Delcart zich toeleggen op het bestuderen en het reconstrueren van regionale culturen met betrekking tot alles wat met voeding te maken heeft, verdienen ieders respect. Helaas is er meer nodig dan passie om een goed boek te schrijven.

In Winterfeesten en Gebak vertelt André Delcart in hoofdstukjes die perfect op zichzelf kunnen worden gelezen de oorsprongsverhalen van winterfeesten zoals Allerheiligen, Allerzielen, Halloween, Sint-Maarten en Sint-Nicolaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen en hun gebruiken. Hij doet dit telkens vanuit het perspectief van het traditionele bijhorende gebak zoals feestbroden, pannenkoeken, wafels, speculaas, peperkoek, taarten en vollaards waarvoor de auteur enkele originele of aangepaste recepten geeft. Zoals het een volkskundige past, lardeert Delcart zijn proza met citaten uit werken van klassieke auteurs, documenten die hij her en der opdook of met niet nader geïdentificeerde liedjes en versjes. De teksten worden geillustreerd met afbeeldingen en foto’s waarvan er maar enkele speciaal voor dit boek werden gemaakt. De reproducties van fel gedateerde foto’s uit de ASLK kalender van 1987 vervullen in dit boek geen enkele historische rol en hadden achterwege kunnen blijven. Samen met de overvloedig aanwezige zetfouten en de vervelende herhalingen van gegevens, anekdotes, feiten en verklaringen die soms de omvang van een volledige paragraaf innemen, zijn die illustraties nefast voor de algemene kwaliteit van het boek.

Het lijkt er trouwens op dat dit boek niet van bij het begin als boek werd geconcipieerd, maar eerder een bundeling is van nieuwe en eerder geschreven hoofdstukken. Op zich is daar niets mis mee op voorwaarde dat die teksten worden herwerkt tot een logisch en consistent geheel wat dan een boek heet. Dit is hier duidelijk niet gebeurd en niet alleen op het niveau van de tekst. De twee hoofdstukken over vollaards en patakons, die samen goed zijn voor bijna een vierde van de omvang van het boek en veruit de interessantste informatie bevatten, krijgen om deze reden naast de algemene bibliografie een eigen bibliografie achteraan het boek. Een index op kernwoorden en recepten ontbreekt.

Dit gebrek aan kwaliteitszorg of algemene boekhygiëne is jammer, want het onderwerp waarover Delcart zich ongetwijfeld met veel toewijding heeft gebogen, is fascinerend en leidt tot (her)ontdekkingen. Op basis van zijn lovenswaardige opzoekingswerk en de versie van de tekst die hij in dit boek publiceert, had een goede redacteur, een culinair journalist of een bedreven ghost-writer het boek kunnen schrijven dat Delcart uiteindelijk had willen (kunnen) schrijven.

[Edward Vanhoutte]


Titel: Winterfeesten en Gebak. Mythen, folklore en tradities
Auteur: André Delcart
Uitgeverij: Cyclus. Garant Uitgevers.
Jaar: 2007
Collatie: 176 pp. – ill.
ISBN: 90-8575-009-1
Kwalitatieve beoordeling: *
Moeilijkheidsgraad: II

Geen opmerkingen: